Wij zijn BuyWorld

“Iedereen kan nu iets goeds voor de Aarde doen!”

Gerard van Dorth, initiatiefnemer BuyWorld

BuyWorld is een ideële stichting die de Aarde leefbaar wil houden, voor flora, fauna en de daarvan afhankelijke mens.

We zijn als mensheid tot veel in staat. De positieve gevolgen zien we dagelijks om ons heen. Met al onze kennis en kunde vergeten we echter dat een deel van ons brein, het primitieve limbisch systeem, het merendeel van onze impulsen stuurt. Het gevolg is dat we met hieper moderne technieken, primitieve beslissingen nemen. Ondoordachte beslissingen, visieloze beslissingen. Kortetermijn beslissingen, gericht op snel en persoonlijk voordeel. De resultaten daarvan zijn minder positief, en ook daarvan kunnen we dagelijks de gevolgen zien.
Om de mensheid tegen zichzelf te beschermen maar vooral ook om het leven van andere soorten te beschermen, is de ideële stichting BuyWorld opgericht.

Met BuyWorld kun je direct, goedkoop, risicoloos en effectief iets doen tegen de ecologische crisis, tegen de klimaatcrisis. Geen petities, geen barricades, hoe goed bedoeld ook. Geef blijvend stukken land terug aan de natuur houd daarmee de Aarde leefbaar!

BuyWorld 'werkt' omdat alle beslissingen omtrent een aangekochte perceel in volledige consensus / unanimiteit genomen worden. De grootte van eigendom speelt dus geen rol bij de besluitvorming. BuyWorld is altijd mede-eigenaar en heeft als doel natuurbehoud, soortbehoud, natuurontwikkeling en soort(en)ontwikkeling. Bovendien, een tweede reden: elke eigenaar beschermt zijn eigendom!

Als je denkt, "Wie is die Gerard van Dorth?", stel je een goede vraag. Hij is een IT-er, van huis uit, maar het gaat natuurlijk niet om hem, het gaat zelfs niet over BuyWorld, het gaat allemaal om het leefbaar houden van de Aarde, en dat voor alle soorten. BuyWorld is daar het platform voor.

“Blijf er af, zo simpel is het!”
Denise Smit, penningmeester BuyWorld

Van jongs af aan ben ik al gefascineerd door dieren en dan vooral in hun natuurlijke habitat. De keuze tot dierenarts was dan ook snel gemaakt! Tijdens mijn studentenjaren kwam ik erachter hoe slecht het eigenlijk met de natuur gaat en zette ik mij in voor onder andere DWARS en Milieu­de­fen­sie. Samen met mijn vriend hebben we vaak zitten nadenken over wat nou écht zou helpen om de natuur te redden. We conclu­deerden dat een stuk grond kopen en daar vervolgens niks mee te doen dé oplossing zou moeten zijn. Toen ik in contact kwam met Gerard en hoorde over zijn initiatief, was ik dan ook meteen enthousiast! Dit is precies wat ik ook voor ogen had en iedereen kan meedoen!

“Pak het probleem bij de bron aan!”
Mariëtte Boslooper, Online Marketing Consultant

Als kind probeerde ik me wel eens voor te stellen hoe mijn woonplaats eruit zou zien als er geen mensen zouden bestaan. Ik kan je vertellen: in een dichtbevolkt en man-made land zoals Nederland heb je relatief veel ver­beel­dings­kracht nodig! Maar ook buiten de grenzen van ons kleine landje wordt ongerepte natuur steeds schaarser — en dat terwijl wij er als mensheid afhan­kelijk van zijn. Met BuyWorld wordt het probleem vanaf de bron aangepakt. Door collectief stukjes land op te kopen en er vervolgens niks mee te doen, kan iedereen bijdragen aan het herstel van de balans tussen mens, dier en natuur. Ik vind het een voorrecht om samen met BuyWorld te strijden voor een leefbare Aarde en nodig iedereen uit om mee te doen!