Bedrijfspromotie
BedrijfspromotieGeef een duurzame toekomst kado!

Welke indruk wil jij achterlaten als je een relatiekado geeft?
Je wilt blijvend herinnerd worden, origineel zijn, prikkelend, vernieuwend en duurzaam tegelijk.
Met de BuyWorld-kadokaart heb je alles in een!
BuyWorld is een ideële stichting, die de Aarde voor plant, dier en mens leefbaar wil houden.
Door gezamenlijk stukken grond te kopen, daar niets mee te doen en daarop de natuur haar gang te laten gaan, houden we eenvoudig en effectief samen de Aarde leefbaar voor komende generaties.
Zie home voor meer info over BuyWorld.
De BuyWorld Kadokaart flyer online.
Wat zijn mijn mogelijkheden als gever?

De kadokaart kun je perfect laten aansluiten bij jouw wensen! We hebben een scala aan mogelijkheden die je hieronder aantreft. Staan jouw wensen er niet bij, neem dan contact met ons op!
 • Kies de waarde van de kadokaart.
 • In samenspraak met BuyWorld zijn reclame-uitingen bij een gebied mogelijk.
 • Kies de geldig­heids­duur (standaard 5 jaar).
 • Bepaal met ons of/hoe u een plaats­ing van uw bedrijfs­deel­name wilt op onze bedrijvenpagina.
 • Kies of de waarde van het kado getoond moet worden.
 • Bepaal of er sprake moet zijn van bedrijfs­branding.
 • Kies zelf een gebied eigen dat je wilt aanschaffen.
 • Bepaal of je de kado­kaarten fysiek of, standaard, digitaal wilt ontvangen.
 • Kies de ingangs­datum van de kado­kaarten, standaard, per direct.
 • Geef een tekst op die bij verzil­vering kado­kaart getoond wordt.
 • Betaal eventueel alleen de verzilverde kaarten.
 • Bepaal of je de kaarten wil personaliseren.
 • Kies voor welk gebied de kaart gebruikt kan worden (standaard is alle gebieden).
 • Bepaal het aantal kado­kaarten die je wil ontvangen.
 • Kies of ontvanger kado­kaart alleen voor kaart­saldo kan kopen.
 • Bepaal of de ontvanger en/of het bedrijf op kaart genoemd moet worden.


Eigendom

Tenslotte nog een optie. De kopers van een stuk grond worden uit­ein­delijk (economisch) eigenaar. Hieraan zijn jaar­lijkse kosten ver­bon­den die bestaan mede uit belas­tingen, water­schap­pen en wet­telijk ver­plicht onder­houd. Hoewel deze jaarlijke kosten minimaal zijn, ongeveer € 0,05/m2, kan dit een drempel vormen voor uw relatie of werk­nemer om de kado­kaart te ver­zil­veren. Om deze belem­me­ring weg te nemen, bieden wij de optie aan dat uw bedrijf deze jaar­lijkse kosten zal dragen. Op deze manier wordt uw relatie of werk­nemer niet met deze jaarlijkse kosten belast, voelt het nog meer als een kado en houden we samen de aarde leefbaar!
Hoewel u zelf de standaard kunt kopen, is het voor maat­werk beter contact met BuyWorld op te nemen — zie einde van deze pagina. We kunnen dan al uw wensen met be­trek­king tot dit meest duur­zame kado ver­werken en imple­men­teren.
 Voorbeeld van een kadokaart met bedrijfsbranding.

Uiteraard is het mogelijk in plaats van een bedrag, een aantal vierkante meter te schenken, waarbij natuurlijk afspraken gemaakt kunnen worden wat het maximaal te besteden bedrag wordt, welk gebied het betreft, etc.
 Voorbeeld van een kadokaart van Clean Energy.


 Naturalis - door Covid19 toentertijd uitgesteld.

 Voorbeeld van een kadokaart op naam.