Gebieden BuyWorld

Kies een gebied

Fijn dat je ook mee wilt doen! Dit is de plek waar je een stukje Aarde kunt kopen en beschermen.
Kies een project uit de onder­staande lijst. De lijst wordt later uitgebreid.
Bij de aankoop kun je eventueel gebruik­maken van je BuyWorld-kado­kaart(en). 

Door collectief een stukje Aarde te kopen en dat deel terug te geven aan de natuur, bescher­men we samen het leven op Aarde.


BuyWorld is een ideële stichting: Verkoop zonder winstoogmerk; bestuur onbezoldigd voor verleende diensten.
Bij alle projecten is een notaris betrokken.