Kies een gebied

Dit is de plek waar je een stukje Aarde kunt kopen en beschermen.
Kies een project uit de onder­staande lijst. De lijst wordt later uitgebreid.
Bij de aankoop kun je eventueel gebruik­maken van je BuyWorld-kado­kaart(en). 

Door collectief een stukje Aarde te kopen en dat deel terug te geven aan de natuur, bescher­men we samen het leven op Aarde.


BuyWorld is een ideële stichting: Verkoop zonder winstoogmerk; bestuur onbezoldigd voor verleende diensten.
Bij alle projecten is een notaris betrokken.