Gebieden BuyWorld

Kies een gebied

Fijn dat je ook mee wilt doen! Dit is de plek waar je een stukje Aarde kunt kopen en beschermen.
Kies een gebied uit de onder­staande lijst door er op te klikken. De lijst wordt later uitgebreid.

Door collectief een stukje Aarde te kopen en dat deel terug te geven aan de natuur,
bescher­men we samen het leven op Aarde.


BuyWorld is een ideële stichting: Verkoop zonder winstoogmerk; bestuur onbezoldigd voor verleende diensten.
Bij alle gebieden is een notaris betrokken.

Het eerste projecten zijn gerealiseerd.
Productiebossen worden natuurbossen!

TOON ALLE GEBIEDEN