Kies een gebied

Dit is de plek waar je een stukje Aarde kunt kopen en beschermen.
Kies een project uit de onder­staande lijst.
Bij de aankoop kun je eventueel gebruik­maken van je BuyWorld-kado­kaart(en). 

Door collectief een stukje Aarde te kopen en dat deel terug te geven aan de natuur, bescher­men we samen het leven op Aarde.
Je aankoop is in eerste instantie een reser­vering, als het hele gebied gekocht is wordt het jouw eigendom!
BuyWorld is een ideële stichting: Verkoop zonder winstoogmerk, bestuur onbetaald voor verleende diensten.