Gebieden BuyWorld

Gebieden BuyWorld

Bescherm een stukje Aarde

Fijn dat je ook mee wilt doen! Dit is de plek waar je een stukje Aarde kunt kopen en beschermen.
Op dit moment is er één gebied te koop.
Nieuwe gebieden worden binnenkort toegevoegd.

Door collectief een stukje Aarde te kopen en dat deel terug te geven aan de natuur,
bescher­men we samen het leven op Aarde.


BuyWorld is een ideële stichting: Verkoop zonder winstoogmerk; bestuur onbezoldigd voor verleende diensten.
Bij alle gebieden is een notaris betrokken.

Het eerste project is gerealiseerd.
Een productiebos is natuurbos geworden!

TOON ALLE GEBIEDEN