Kies een gebied

Dit is de plek waar je een stukje Aarde kunt kopen en beschermen. Klik op de naam van een gebied voor meer details. Kies een project uit de onder­staande lijst. Bij de aankoop kun je eventueel gebruik­maken van je BuyWorld-kado­kaart(en). 

Door collectief een stukje Aarde te kopen en dat deel terug te geven aan de natuur, bescher­men we samen het leven op Aarde.
Je aankoop is in eerste instantie een reser­vering, als het hele gebied gekocht is wordt het eigendom.

Een aankoop verplicht jou (als eigenaar) tot niets, behalve het tot betalen van de jaar­lijkse bij­dra­ge — een zeer gering bedrag per m2 (meestal minder dan € 0,05 – zie specificties gebied).
Deze ver­plich­ting vervalt zodra je het contract opzegt.
Meer informatie over hoe het precies werkt vind je op de pagina.

Hietkamp

Kadaster
GSL01-M-108
Startdatum
1 oktober 2019
Nog te gaan
538 dagen
Card image cap
Grootte
3,28 ha
Prijs/m2
€1,82
Kosten/m2
€0,05

Aan de Hietkampsdijk (Kring van Dorth) ligt een mooi bos­gebied van ruim 3 hectare. In het midden van dit gebied is een tra (een open plek) van ongeveer 40x40 meter aange­bracht. Het betreft een ge­mengd bos met deels vol­was­sen bomen (eiken, berken en beuken). Het meren­deel...

Marisberg

Kadaster
HELDEN L 221
Startdatum
27 november 2019
Nog te gaan
658 dagen
Card image cap
Grootte
5,71 ha
Prijs/m2
€0,99
Kosten/m2
€0,04

De Marisberg ligt op de Peel, aan de Marisbaan in het plaatsje Grashoek. Het bos­gebied, dat 36,4 meter boven NAP ligt, was in agrarische handen. Door het op te kopen wordt voorkomen dat het, net als een naast­ge­legen gebied, omgezet wordt tot land­bouw­grond, en kan het blijvend...