Verduurzaam uw organisatie samen met BuyWorld

Niet elk bedrijf kan op stel en sprong 100% verduurzamen. Wél kan elk bedrijf samen met BuyWorld direct iets goeds doen voor het leven op Aarde!

Herstel en behoud van natuur is namelijk de beste en goed­koopste manier om de klimaat­crisis beheersbaar te houden en deze zelfs te voorkomen. Het is uiteraard meteen dé manier om de biodi­versi­teit op peil te houden, essentieel voor ons eigen voortbestaan.
Een ding is zeker: op een dode planeet is er geen business.

Enkele samenwerkings­mogelijkheden

Help mee de ideële stichting BuyWorld stukken grond in eigen land te terug te geven aan de natuur
Kies de lokatie van het gebied dat u wil onderbrengen in de stichting. Een gebied dat gevrijwaard wordt van menselijk handelen is een snelle en uiterst effectieve verduurzaming. Als bedrijf kunt u, indien gewenst, eigenaar van het gebied worden. BuyWorld garandeert (contractueel) dat de natuur uiteindelijk bepaalt wat er met het gebied gebeurt. U kunt deze optie uiteraard ook gebruiken om uw personeel of relaties een stukje Aarde te schenken.
Deze optie biedt u de mogelijkheid een deel van een gebied aan te schaffen. In overleg is het mogelijk reclame te maken aan de rand van het aangeschafte (deel)gebied.

Sponsoring en/of donaties
Steun de stichting doormiddel van sponsoring en/of donaties. BuyWorld levert uiteraard een tegenprestatie.

Kickback-constructie
Een kickback-constructie wordt opgezet zodat winst ook winst wordt voor de natuur. BuyWorld levert uiteraard een tegenprestatie. Het is een constructie die we met diverse bedrijven al hebben.

Promotie­mogelijk­heden
Maak gebruik van door ons aangeboden promotie­mogelijk­heden. Deze vorm van promotie is uitermate geschikt voor uw relaties en/of personeel.
Zie voor meer informatie.

Er is op verzoek van verschillende bedrijven een API gemaakt waardoor vanuit een programma een PDF opgehaald kan worden met daarop een kadokaart. Bekijk hier een voorbeeld.

Enkele uitspraken van CEOs

Alan Jope, CEO, Unilever: De wetenschap omtrent de gevolgen van natuurverlies is angstaanjagend. De natuur ligt ten grondslag aan alles op deze planeet. Een ambitieus post-2020 Global Biodiversity Framework dat trans­formatieve verandering brengt in onze relatie met onze planeet is absoluut cruciaal. Het bedrijfs­leven zou op de eerste plaats moeten pleiten voor deze verandering.

+ lees verder

Alan Pullinger, CEO, FirstRand Group: Biodiversiteits­debatten missen een universeel gemeen­schap­pelijk doel en een scherpe focus op urgentie van mitigatie. Wereldwijde overeenstemming is dringend nodig. De kracht achter het klimaatdebat is transformatie of bestraffende handels­sancties en hopelijk kan dezelfde mate van overtui­gings­kracht worden verkregen voor biodiversiteit.

Wiebe Draijer, CEO, Rabobank Het is duidelijk dat er dringend meer actie nodig is om het verlies aan natuur en biodiversiteit om te keren en een levende planeet te garanderen

Helena Helmersson, CEO, H&M Group We hebben regeringen en beleidsmakers nodig om trans­formatief te zijn en nieuwe wetten en kaders te creëren en natuurlijk in samenwerking met bedrijven die hun acties en verplichtingen moeten opvoeren.

Walter Schalka, CEO, Suzano We hebben een ambitieus natuurbeleid nodig omdat een duidelijke politieke lange­termijn­visie bedrijven helpt om duurzame investeringen te stimuleren. Het vermogen van Brazilië om bij te dragen aan de wereldwijde inspanning om de klimaat­verandering en verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, moet zich vertalen in een concur­rentie­voordeel. Dit kan economische en sociale voordelen opleveren voor gemeenschappen in nood, met name in de minst ontwikkelde gebieden van Brazilië.

De noodzaak

Sir Partha Sarathi Dasgupta is een Indisch-Britse hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge, Verenigd Koninkrijk.

Van hem is de volgende uitspraak (februari 2021):
Onze welvaart bracht "verwoestende kosten" met zich mee voor de ecosystemen die de mensheid voorzien van voedsel, water, schone lucht en vruchtbare grond.
Radicale wereldwijde veranderingen in productie, consumptie, financiën en onderwijs zijn dringend nodig!

Kijk hier om meer te weten over de conclusies van een econoom.

Resources

De meest gebruikte resources zijn lucht, water en zand. Deze worden schoon gehouden door de natuur (ecosystemen).

Niet alle resources zijn volop aanwezig, daarom is circulaire economie essentieel. Alles wat niet cirulair is, is verbruik. De toekomst is circulair, of zij is er niet…

Wij vullen de afkorting van de 3 P's net iets anders is, logischer, namelijk zo, zo als het werkt. PLANET, people, profit.

Alles is ondergeschikt aan een leefbare Aarde!