Direct verduurzamen

Niet elk bedrijf kan op stel en sprong 100% verduurzamen. Wél elk bedrijf kan samen met BuyWorld direct iets doen om aan directe verduurzaming! Hoe werkt dat? Héél simpel: help de ideële stichting BuyWorld mee de Aarde leefbaar houden voor de volgende generaties. Dit zijn enkele mogelijkheden:

  • Kies de lokatie van het gebied dat u wil onderbrengen in de stichting. Een gebied dat gevrijwaard wordt van menselijk handelen is een snelle en uiterst effectieve verduurzaming.
  • U steunt de stichting doormiddel van sponsoring en/of donaties.
  • Een kickback-constructie (iets wat we met diverse bedrijven al hebben) wordt opgezet zodat winst ook winst wordt voor de natuur. BuyWorld levert uiteraard ook een tegenprestatie.
  • U maakt gebruik van door ons aangeboden promotie­mogelijk­heden. Deze vorm van promotie is uitermate geschikt voor uw relaties en/of personeel.
    Zie voor meer informatie.

    Er is op verzoek van verschillende bedrijven een API gemaakt waardoor vanuit een programma een PDF opgehaald kan worden met daarop een kadokaart. Bekijk hier een voorbeeld.
Voor meer informatie over BuyWorld — zie
Denkt u, wat hebben we aan een gebied waar we niet aan mogen zitten? Bedenk dan wat de natuur allemaal gratis en voor niets voor ons doet om het leven mogelijk te maken, de hieronder genoemde noodzaak.

 

De noodzaak

Sir Partha Sarathi Dasgupta is een Indisch-Britse hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge, Verenigd Koninkrijk.

Van hem is de volgende uitspraak (februari 2021):
Onze welvaart bracht "verwoestende kosten" met zich mee voor de ecosystemen die de mensheid voorzien van voedsel, water, schone lucht en vruchtbare grond. Radicale wereldwijde veranderingen in productie, consumptie, financiƫn en onderwijs zijn dringend nodig!

Kijk hier om meer te weten over de conclusies van een econoom.

 

Resources

De meest gebruikte resources zijn lucht, water en zand. Deze worden schoon gehouden door de natuur (ecosystemen).
Niet alle resources zijn volop aanwezig. Lithium, bijvoorbeeld, een momenteel erg gewild metaal (element) vormt ongeveer 0,002% van alle resources op Aarde. Nu kunnen we de hele aardkost omploegen, op zoek naar dit element, maar het zal duidelijk zijn dat dit niet duurzaam is, niets met circulaire economie te maken heeft en ten koste gaat van vele ecosystemen. De toekomst is circulair, of zij is er niet…

Wat is duurzaam?

Duurzaam is een activiteit die in principe oneindig herhaalbaar is. Circulair, noemen we dat ook wel. Alles wat niet duurzaam is, niet circulair is vroeg of laat een probleem, want wat uit de cirkel (kringloop) onttrokken wordt, raakt op. Gelukkig kan het leven op Aarde tegen een stootje, maar opletten moeten we wel bij alles wat we doen. Zand, bruikbaar zand, is bijvoorbeeld schaars aan het worden, door niet circulair te bouwen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam is wat anders dan Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), hoewel deze begrippen in Nederland vaak als synoniemen worden gebruikt. Onder MVO verstaat men zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. De belangen van stakeholders en (snelle) winst kunnen botsen met duurzaamheid. Sterker nog, ze botsen vaak. Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit (PPP), waarbij men steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, en daarover op een actieve als transparante manier verantwoording aflegt.

Wij vullen de afkorting van de 3 P's net iets anders is, logischer, namelijk zo, zo als het werkt. PLANET, people, profit.
Alles is ondergeschikt aan een leefbare Aarde!