Hietkamp

Aan de Hietkampsdijk (Kring van Dorth) ligt een mooi bos­gebied van ruim 3 hectare. In het midden van dit gebied is een tra (een open plek) van ongeveer 40x40 meter aange­bracht. Het betreft een ge­mengd bos met deels vol­was­sen bomen (eiken, berken en beuken). Het meren­deel van het bos bestaat uit den (voormalig productiebos). Hier en daar is er in de randen van het bos een fruitboom te vinden. Het gebied heeft een deels open karakter zodat ook onder­begroeiing in de vorm van struiken en bloemen een kans heeft. Aange­troffen worden onder meer: lijsterbes, krent en hulst. Het idee is dit gebied verder uit te breiden en aan te sluiten aan andere bosschages en zo om te vormen tot een aaneen­gesloten terrein waar de natuur haar gang kan gaan.

Dit gebied is door derden (een partij die geen winst maakt op de verkoop) aangekocht als startproject, waardoor een lange optietijd verkregen is. BuyWorld brengt in dit project € 0,02/m2 aan operationele kosten in rekening.
Betrokken notaris: Notaris-Brummelhuis te Deventer ( 0570745494)
Optionele gebruikmaking derdengeldenrekening (NL70RABO0314644776) vanaf € 1,000.00.
Daaraan verbonden kosten € 65.00 per transactie.
Hietkamp (kerngegevens)
Kadastraal nummer GSL01-M-108
Grootte 32.752 m2
Prijs / m2 € 1,82
Kosten / m2 (jaarlijks) € 0,046
Transactie­kosten € 0,49
Derdengeldenrekening (optioneel) € 65,00

Password minimaal 8 tekens met minstens: 1 cijfer , 1 hoofdletter , 1 kleine letter , 1 speciaal teken.


Totaalbedrag:
Jaarlijkse kosten:
Klik op Koop om de gegevens te controleren, waarna je de koop defintief kunt maken.