“Iedereen kan nu iets goeds voor de Aarde doen!”
Gerard van Dorth, initiatiefnemer BuyWorld

BuyWorld is een ideële stichting die de Aarde leefbaar wil houden, voor flora, fauna en de daarvan afhankelijke mens.

We zijn als mensheid tot veel in staat. De positieve gevolgen zien we dagelijks om ons heen. Met al onze kennis en kunde vergeten we echter dat een deel van ons brein, het primitieve limbisch systeem, het merendeel van onze impulsen stuurt. Het gevolg is dat we met hieper moderne technieken, primitieve beslissingen nemen. Ondoordachte beslissingen, visieloze beslissingen. Kortetermijn beslissingen, gericht op snel en persoonlijk voordeel. De resultaten daarvan zijn minder positief, en ook daarvan kunnen we dagelijks de gevolgen zien.
Om de mensheid tegen zichzelf te beschermen maar vooral ook om het leven van andere soorten te beschermen, is de ideële stichting BuyWorld opgericht.

Met BuyWorld kun je direct, goedkoop, risicoloos en effectief iets doen tegen de ecologische crisis, tegen de klimaatcrisis. Geen petities, geen barricades, hoe goed bedoeld ook. Geef blijvend stukken land terug aan de natuur houd daarmee de Aarde leefbaar!

BuyWorld 'werkt' omdat alle beslissingen omtrent een aangekochte perceel in volledige consensus / unanimiteit genomen worden. De grootte van eigendom speelt dus geen rol bij de besluitvorming. BuyWorld is altijd mede-eigenaar en heeft als doel natuurbehoud, soortbehoud, natuurontwikkeling en soort(en)ontwikkeling. Bovendien, een tweede reden: elke eigenaar beschermt zijn eigendom!

Als u denkt, "Wie is die Gerard van Dorth?", stelt u een goede vraag. Het gaat niet om hem, het gaat zelfs niet over BuyWorld, het gaat allemaal om het leefbaar houden van de Aarde, en dat voor alle soorten. BuyWorld is daar het platform voor.


Missie van BuyWorld

BuyWorld wil de Aarde leefbaar houden, voor flora, fauna en de daarvan afhankelijke mens. Om dit te bereiken biedt BuyWorld dit platform aan waardoor iedereen eenvoudig, effectief en zonder veel kosten, daadwerkelijk een nuttige bijdrage kan leveren aan dit doel. Met jouw bijdrage koop je een stukje Aarde en word je eigenaar! Het aangekochte gebied wordt gevrijwaard van menselijk handelen. De mens staat daar niet centraal, maar is toeschouwer, zodat er weer ruimte komt voor natuurlijke processen, biodiversiteit, verbetering van klimaat en herstel van leefom­gevingen en ecosystemen. Zo geven wij het leven, inclusief de mensheid, de mogelijkheid te overleven.

Visie van BuyWorld

De natuur, en de daarvan afhankelijke mens, te laten overleven in het universum…
Een hoog gegrepen onrealistische visie? Wellicht, maar wel veel beter dan visieloos een toekomst te gemoed gaan waarbij snel veel geld richtingbepalend is.Snow
Omdat je nu eenvoudig iets goeds
voor de Aarde kunt doen!
Snow
red een stukje Aarde!

Bescherm door koop

Door een grond te kopen wordt een gebied weer natuur en beschermd tegen verstorende activiteiten.

Snow
koop grond, word
en blijf eigenaar!

Eigendom

Al vanaf €0,99 kan jij eigenaar worden en een stukje van onze prach­tige Aarde redden! Zo houden we de Aarde leef­baar, dat kan nu goed­koop, een­voudig en heel effec­tief.

Snow
voorkom uitsterven
van fauna en flora

Bescherm het leven

Door een grond te kopen bescherm je de leefomgeving van plant en dier. Het vernietigen van die omgeving is de hoofdreden voor uitsterven van soorten.

Snow
vergroot de biodiversiteit

Ontstaan biodiversiteit

Biodiversiteit ontstaat vanzelf, maar het verdwijnt ook vanzelf als we te veel ingrijpen in de natuur. Diversiteit is essentieel, ook voor ons eigen voortbestaan.

Snow
doe ook mee, bescherm samen de Aarde

Bescherm samen de Aarde

Iedereen kan het leven op Aarde beschermen, omdat je al vanaf 1m2 wat kunt kopen. Doe ook mee, want alleen samen maken we het verschil!

Snow
herstel ecosystemen

Ecosystemen

Alles is onderdeel van ecosystemen, ook de mensheid. Als je ze niet herstelt kom je op een kantelpunt en maak je de Aarde onleefbaar.

Snow
bevorder CO2 reductie

CO2 reductie

Natuur neemt CO2 op. Door natuur te herstellen komt er een reductie van CO2 in de atmosfeer.

Snow
conpenseer je footprint

Compenseer footprint

Je footptint verkleinen is belangrijk, maar vaak lastig. Je footprint compenseren is met BuyWorld wel heel simpel.

Snow
werk aan een
groenere toekomst

Groene toekomst

We moeten verduurzamen, anders ziet de toekomst er somber uit. De toekomst moet groen, want wij zijn afhankelijk van de natuur.

Snow
beperk de opwarming
van de Aarde

Opwarming

De opwarming van de Aarde heeft desastreuze gevolgen, voor plant, dier en de mensheid. Door stukken Aarde natuur te maken voorkom je opwarming.

Snow
houd de Aarde leefbaar

Leefbare Aarde

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het blijkt niet zo te zijn. Als je te veel van de Aarde onttrekt en niets teruggeeft wordt de Aarde onleefbaar.

Snow
geef het leven weer
een kans!

De kans van je leven

Dit is de kans van je leven om het leven een kans te geven. Ruimte geven aan de natuur is niet alleen iets voor idealisten: het leven op Aarde is cirulair, geef de natuur de ruimte en herstel de cirkel.

Snow


Daarom dus BuyWorld!
De Aarde leefbaar houden is nu wél heel simpel.
Klik op de onderstaande tekst om te zien hoe het werkt!
Koop jouw stukje Aarde